Изчисляване на плочки

дължина височина област
Стена 1
Стена 2
Стена 3
Стена 4
баня
Вратата
плочка
Брой плочки:
 

Кухнята

спалня

Дневна