Количество мазилка

Стените

Какво мазилка?
Дължина на стаята (m)
Ширина на стаята (m)
Височина на стената (m)
Площ на прозореца (кв.м)
Площ на вратата (кв.м)
Брой прозорци
Брой врати
Разход на мазилка: 0 кг

таван

Какво мазилка?
Дължина на стаята (m)
Ширина на стаята (m)
Разход на мазилка: 0 кг

Кухнята

спалня

Дневна